Prázdninový provoz MŠ – letní prázdniny

Na prázdninový provoz se přihlásilo 18 dětí, pokud nedojde k nějaké výrazné změně, bude MŠ otevřena celý červenec. Děkujeme za pochopení.

Pohádky na zámku 

Pokud nám to situace umožní, chtěli bychom jet s dětmi na výlet, který by se konal 2.6.2021 v Kroměříži na zámku, kde bychom měli prohlídku zámku formou různých pohádek.

Informace k otevření MŠ od pondělí 10.5.2021:

Vstup do MŠ bude bez omezení, chtěla bych Vás touto cestou poprosit o dodržování bezpečnostním pravidel:

  • Používejte respirátor

  • Děti nebudou testovány a nemusí mít roušku

  • Do MŠ má vstup pouze dítě + 1 x doprovod

  • Pohyb v prostorách MŠ pouze mezi třídou a šatnou, pokud bude chtít Vaše dítě na WC při příchodu požádejte p. učitelku, nebo p. Žůrkovou

  • Pobyt v šatně jen do dobu nezbytně nutnou – týká se hlavně rodičů, kteří vodí dětí mezi 7.30 – 8:00 ( je to čas, kdy je v šatně největší počet osob)

  • Buďme ohleduplní děkuji za celý kolektiv MŠ ředitelka Svobodová