DOPOLEDNE PLNÉ ZÁŽITKŮ

30.9. Divadlo Květinka – program zaměřený na enviromentální výuku „Ukliďme les“, hrazeno ze Šablon III.
program: divadelní představení, výuka na zahradě MŠ

CO CHYSTÁME OD ŘÍJNA 2021?

Čáry máry s předškoláky – každý čtvrtek 14:15 – 15:00 bez doprovodu rodičů (uč. Svobodová, Chamrádová)
Návštěva knihovny – termín upřesníme
Divadlo Horáková – Krtek a rytíř – 12.10.
Divadlo Šikulka – zdraví a hygiena – 21.10.

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
Plavání jaro 2022 – prosíme rodiče, kteří by měli zájem, aby se jejich děti zúčastnily kurzu plavání, nahlaste je předběžně ve své třídě. 
Podrobnosti, cenu, další informace, o které budete mít zájem se dozvíte na schůzce, na kterou dostatečně včas upozorníme na nástěnce.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2021:

Úplata za předškolní vzdělávání (003)

Vstup do MŠ bude bez omezení, chtěla bych Vás touto cestou poprosit o dodržování bezpečnostním pravidel:

  • Používejte respirátor

  • Děti nebudou testovány a nemusí mít roušku

  • Do MŠ má vstup pouze dítě + 1 x doprovod

  • Pohyb v prostorách MŠ pouze mezi třídou a šatnou, pokud bude chtít Vaše dítě na WC při příchodu požádejte p. učitelku, nebo p. Žůrkovou

  • Pobyt v šatně jen do dobu nezbytně nutnou – týká se hlavně rodičů, kteří vodí dětí mezi 7.30 – 8:00 ( je to čas, kdy je v šatně největší počet osob)

  • Buďme ohleduplní děkuji za celý kolektiv MŠ ředitelka Svobodová