UPOZORNĚNÍ!

Děti, které mají příznaky respiračního onemocnění (např. kašel, zelená rýma, …) do školky nepatří. Děkujeme za pochopení.

CO CHYSTÁME V LEDNU 2022?

18. 1. – Divadlo Květinka – Povolání (začíná v 8:30, placeno ze šablon)
každý čtvrtek Čáry máry s předškoláky – 14:15 – 15:00 bez doprovodu rodičů (uč. Svobodová, Chamrádová)
Návštěva knihovny – termín bude upřesněn

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Výuka plavání pro předškoláky bude probíhat od 4., 11., 18., 25.10. a 1., 8., 15., 22., 29.11. a 6.12.2021 – celkem 10 lekcí v dopoledních hodinách.
Předběžná cena je 1700,- Kč (zaplacení bazénu, výuka školených instruktorů, autobus).
Bližší informace na schůzce dne 30.9.2021 v 14:45 ve třídě Berušek. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, můžete se osobně domluvit s ředitelkou MŠ. V případě, že Vaše dítě na plavání jezdit nebude, prosím upozorněte ředitelku MŠ, abychom mohly volné místo nahradit jiným dítětem.

 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE DĚTÍ MŠ – říjen 2021

Z dotazovaných zákonných zástupců odpovědělo 65%.

1. Komunikace rodičů s učitelem 

 • na dobré úrovni – spokojenost: 83%
 • dostatečná: 17%

2. Spokojenost s jídelníčkem

 • ano: 77%
 • spíše ano: 17%
 • spíše ne: 6%

3. Přístup pedagoga k dítěti

 • laskavý: 91%
 • neutrální: 9%

4. Vyhovují mi webové stránky a komunikace s MŠ

 • ano: 86%
 • ne: 9%

Jiné odpovědi se neobjevily. Doufáme, že se v květnu 2022 zapojí do vyplnění dotazníku více rodičů, abychom mohli využít vaše podněty a nápady pro zlepšení práce zaměstnanců v MŠ. Vaše odpovědi byly podnětné a budeme rádi, když se budete zapojovat i nadále. Děkujeme všem rodičům za ochotu při vyplnění dotazníku.

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2021:

Úplata za předškolní vzdělávání (003)

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Vstup do MŠ bude bez omezení, chtěla bych Vás touto cestou poprosit o dodržování bezpečnostním pravidel:

 • Používejte respirátor
 • Děti nebudou testovány a nemusí mít roušku
 • Do MŠ má vstup pouze dítě + 1 x doprovod
 • Pohyb v prostorách MŠ pouze mezi třídou a šatnou, pokud bude chtít Vaše dítě na WC při příchodu požádejte p. učitelku, nebo p. Žůrkovou
 • Pobyt v šatně jen do dobu nezbytně nutnou – týká se hlavně rodičů, kteří vodí dětí mezi 7.30 – 8:00 ( je to čas, kdy je v šatně největší počet osob)
  Buďme ohleduplní děkuji za celý kolektiv MŠ ředitelka Svobodová