ZÁPIS PRO CIZINCE – UPRCHLÍKY
termín zápisu 29.6.2022 v době od 9 do 11 hodin v ředitelně MŠ
Aktuální počet volných míst: 0
Mateřská škola Těmice, Těmice 108, tel. 739 359 371

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – ČERVENEC 2022

Počet dětí je omezen z důvodu rekonstrukce třídy Včeliček, děti budou po celou dobu ve třídě Berušek.
V srpnu je provoz přerušen, začínáme 1.9.2022.
Informační schůzka před začátkem školního roku bude 25.8.2022.

Děkujeme za pochopení.

CO CHYSTÁME V ČERVNU 2022?

1. 6.  Cvičíme se Sokolem – dopoledne plné her, soutěží a odměn na zahradě MŠ – děkujeme Zahrádkářům Těmice za sponzorský dar
7.6. Focení – individuální focení od 7:30
10. 6. Hasiči, spojíme hadici … – dopoledne s Hasiči Těmice s ukázkou hasičské techniky, soutěžemi a spoustou zábavy, účastní se i děti z dětské skupiny v Syrovíně
13. 6. Výlet dětí – Človíčkova stezka (Staré Město u Uherského Hradiště) – sportovní odpoledne plné her a soutěží, malé občerstvení, návštěva statku plného zvířátek (hrazeno z fondu).
16. 6. Divadlo Květinka – Kouzelný strom (Představení v MŠ – placeno z fondu)
17. 6. Návštěva ZŠ Domanín (9:00) a divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků (10:00) – zahrají děti ze ZŠ Domanín
20.6. Divadlo Rolničky – Cukrárna u čarodějky (hrazeno z fondu)
23. 6. Rozloučení s předškoláky – 15:00 na DPS Těmice
každé úterý – Angličtina

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2021:

Úplata za předškolní vzdělávání (003)

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Vstup do MŠ bude bez omezení, chtěla bych Vás touto cestou poprosit o dodržování bezpečnostním pravidel:

  • Používejte respirátor
  • Děti nebudou testovány a nemusí mít roušku
  • Do MŠ má vstup pouze dítě + 1 x doprovod
  • Pohyb v prostorách MŠ pouze mezi třídou a šatnou, pokud bude chtít Vaše dítě na WC při příchodu požádejte p. učitelku, nebo p. Žůrkovou
  • Pobyt v šatně jen do dobu nezbytně nutnou – týká se hlavně rodičů, kteří vodí dětí mezi 7.30 – 8:00 ( je to čas, kdy je v šatně největší počet osob)
    Buďme ohleduplní děkuji za celý kolektiv MŠ ředitelka Svobodová