Nové ceny stravného od 1.1. 2022

Školní jídelna při MŠ Těmice

Věková skupina do 6 let

Přesnídávka 9 Kč
Oběd 22 Kč
Svačina 8 Kč

Věková skupina 7-10 let

Přesnídávka 9 Kč
Oběd 24 Kč
Svačina 8 Kč

Dospělí

Oběd 32 Kč

Pitný režim po celý den – čaj

Vedoucí školní jídelny : Vajgarová Iveta

 

Řád školní jídelny