Prázdninový provoz MŠ – letní prázdniny

Na prázdninový provoz se přihlásilo 18 dětí, pokud nedojde k nějaké výrazné změně, bude MŠ otevřena celý červenec. Děkujeme za pochopení.

Informace k otevření MŠ od pondělí 10.5.2021:

Vstup do MŠ bude bez omezení, chtěla bych Vás touto cestou poprosit o dodržování bezpečnostním pravidel:

 • Používejte respirátor

 • Děti nebudou testovány a nemusí mít roušku

 • Do MŠ má vstup pouze dítě + 1 x doprovod

 • Pohyb v prostorách MŠ pouze mezi třídou a šatnou, pokud bude chtít Vaše dítě na WC při příchodu požádejte p. učitelku, nebo p. Žůrkovou

 • Pobyt v šatně jen do dobu nezbytně nutnou – týká se hlavně rodičů, kteří vodí dětí mezi 7.30 – 8:00 ( je to čas, kdy je v šatně největší počet osob)

 • Buďme ohleduplní děkuji za celý kolektiv MŠ ředitelka Svobodová

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2021/2022

rozhodnuti_seznam_prijatych-converted

seznam_neprijatych

Školné za období od 1.3.2021 – 10.5.2021(z důvodu uzavření MŠ) budeme vracet v hotovosti ve třídě dne 31.5.2021. Děkujeme za pochopení

Rozloučení s předškoláky proběhne 28.6.2021 (asi v 14.30, ale ještě upřesníme) na DPS V Těmicích. Pro všechny děti z MŠ je připraven program za účasti „Pasování plné špásování.“ Proto bychom Vás chtěli poprosit o možnost využití třídního fondu, který letos bohužel nebyl využitý na kulturní akce. Pokud s návrhem nesouhlasíte, peníze Vám vrátíme. Děkujeme

ZŠ DOMANÍN – POZVÁNKA

Zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku, která se uskuteční v úterý 22.6.2021 v 15:00 hodin v budově ŽŠ v 5. třídě.

HASIČ HLEDÁ PRINCEZNU

 • čtvrtek 24.6.2021 (dopoledne bez rodičů)

Sádek Těmice – společná akce s hasiči, poklad, nanuk, jízda hasičským autem, výlet do Domanína, soutěže, velký bublifuk

Předškoláci: batoh a pití

VÝLET SOKOLÍČEK

 • Úterý: 29.6.2021

 • Odjezd: 8.30hod z MŠ

 • Příjezd: 11.30 hod do MŠ

 • S sebou: batoh, pití s uzávěrem, kapesníky, sáček – náhradní kalhotky, trenýrky

 • V Sokolíčku bude zajištěna svačina – párek v rohlíku.

 • Vybíráme 200Kč

PŘÍCHOD DO MŠ DO 8.00 HODIN!!!!