CO CHYSTÁME V LISTOPADU?

3.11. logopedické vyšetření – paní Krýsová

3.11. Divadelní představení v Kyjově – 10:00

 

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Výuka plavání pro předškoláky bude probíhat od 4., 11., 18., 25.10. a 1., 8., 15., 22., 29.11. a 6.12.2021 – celkem 10 lekcí v dopoledních hodinách.
Předběžná cena je 1700,- Kč (zaplacení bazénu, výuka školených instruktorů, autobus).
Bližší informace na schůzce dne 30.9.2021 v 14:45 ve třídě Berušek. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, můžete se osobně domluvit s ředitelkou MŠ. V případě, že Vaše dítě na plavání jezdit nebude, prosím upozorněte ředitelku MŠ, abychom mohly volné místo nahradit jiným dítětem.

CO CHYSTÁME OD ŘÍJNA 2021?

Čáry máry s předškoláky – každý čtvrtek 14:15 – 15:00 bez doprovodu rodičů (uč. Svobodová, Chamrádová)
Návštěva knihovny – 19.10.
Divadlo Horáková – Krtek a rytíř – 12.10.
Divadlo Šikulka – zdraví a hygiena – 21.10. (přesunuto na 5.10.)
Plavání pro předškoláky

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2021:

Úplata za předškolní vzdělávání (003)

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Vstup do MŠ bude bez omezení, chtěla bych Vás touto cestou poprosit o dodržování bezpečnostním pravidel:

  • Používejte respirátor
  • Děti nebudou testovány a nemusí mít roušku
  • Do MŠ má vstup pouze dítě + 1 x doprovod
  • Pohyb v prostorách MŠ pouze mezi třídou a šatnou, pokud bude chtít Vaše dítě na WC při příchodu požádejte p. učitelku, nebo p. Žůrkovou
  • Pobyt v šatně jen do dobu nezbytně nutnou – týká se hlavně rodičů, kteří vodí dětí mezi 7.30 – 8:00 ( je to čas, kdy je v šatně největší počet osob)
    Buďme ohleduplní děkuji za celý kolektiv MŠ ředitelka Svobodová